Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Magdalena Jarmołowicz, ul. Pułtuska 12/14 Praga Południe, Warszawa

Uprawnienia

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
W celu sprawdzenia jakie dane osobowe, dotyczące Państwa posiadam i w jakich celach je przetwarzam, proszę o kontakt mailowy pod adresem (pierwszykadr@gmail.com).

Bezpieczeństwo

Zapewniam podjęcie wszelkich działań, celem zapewnienia poufność i bezpieczeństwo wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, niezbędnych w procesie realizacji usług:

 1. w celu przechowywania danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem formularzy, udostępnionych na stronie internetowej (formularz kontaktowy, newsletter). Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.
  Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 2. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.

Cele, podstawy prawne czynności przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych

Kontakt

 • Kontakt za pomocą poczty e-mail wymaga przekazania mi adresu e-mail. treść wiadomości może zawierać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.
 • Cel przetwarzania danych jest zgodny z podstawą art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (brak możliwości określenia jednoznacznego terminu jej usunięcia).
 • Zawsze mają Państwo możliwość żądania przedstawienia historii korespondencji (jeśli byłą archiwizowania), usunięcia jej. Korespondencja nie zostanie usunięta, jeśli jest to uzasadnione ze względu na mój nadrzędny interes, czyli zabezpieczenie przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.